MUAYENE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (MBYS) İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Değerli Meslektaşlarımız,
 
 
Muayenehane ve polikliniklere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olmaları gerektiğini bildiren yazılar gönderilmiş, anılan yazılara ilişkin olarak hastanın açık rızası olmadan sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığına gönderilebilmesi için Bakanlığının talebinin tek başına hukuka uygunluk sebebi olmayacağı; sağlık verilerinin hastanın rızası olmaksızın merkezi sistemde toplanması için gerekli sebep, kapsam ve amacın açıkça belirtilmesi gerektiği ifade edilmişti. Sağlık Müdürlükleri tarafından gönderilen yazıda hastaların kişisel sağlık verilerinin işlenme sebebi olarak gösterilen Bakanlık politikası 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesinde kişisel sağlık verilerinin hastanın rızası aranmaksızın işlenmesine izin veren amaçlar arasında yer almadığından söz konusu talebin yerine getirilmesine olanak bulunmamaktadır. Meslektaşlarımızın kendilerine yapılacak tebligat üzerine ilçe sağlık müdürlüklerine verebilecekleri dilekçe örneği ve TDB Genelgesi için lütfen tıklayınız.
 
 
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
 

Ek Bilgi